Tag: contoh jawapan pt3 2016

  • Tarikh Dan Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2017 @ Pentaksiran Tingkatan 3

    Tarikh Dan Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2017 @ Pentaksiran Tingkatan 3

    Pentaksiran Tingkatan Tiga atau “PT3”, merupakan sebuah pentaksiran sumatif untuk menilai pencapaian akademik murid pada peringkat menengah rendah.¬†Tarikh Dan Jadual Waktu Peperiksaan PT3 2017 @ Pentaksiran Tingkatan 3 menggantikan Penilaian Menengah Rendah. PT3 ialah sebuah penilaian yang digunakan untuk menggantikan Penilaian Menengah Rendah yang telah dijalankan sejak tahun 1993. Pentaksiran ini mencakupi skop sukatan pelajaran…